אתרים מקודשים לנצרות במדבר יהודה
קסאר אל-יהודאתר הטבילה;
תנועת הנזירות החלה במדבר יהודה במאה השלישית לספירה, במדבר יהודה נמצאים מנזרים רבים;
ישוע התבודד במדבר לאחר טקס הטבילה, ובו הוא התנסה מול השטן;
חאן השומרוני הטוב בין יריחו לירושלים;
קומראן, בה יתכן ושהה יוחנן המטביל, בתוככי כת ים-המלח, לפני שטבל את ישוע.
 
 
קסאר אל-יהוד / נצרות במדבר יהודה