דרום רמת הגולן

נחל כנף ונחל סמק. נבקר בבית המעיין ובבית הכנסת התלמודי המרשים באום אל-קנאטיר, בגשר תעלת ההטיה הסורית, וחורבת כנף. תצפית מדהימה לכנרת ולסביבתה. המסלול מיועד לכל העונות, פרט לחורף גשום.