בר מצווה במצדה

מצדה, סמל הגבורה ומסירות נפש של עם הנאבק על עקרונותיו, מורשתו וחירותו.
טקס הבר מצווה נערך באחד האתרים על הר המצדה, בהשראת המקום וממצאיו.
טקס בר מצווה במצדה הוא חוויה בלתי נשכחת, שילוב של עבר והווה, במקום שהפך למיתוס של גבורה ומלחמה לחירות.
לאחר טקס הבר מצווה, הביקור באתר מצדה מהווה חוויה מיוחדת. נראה את האתרים היהודיים שבנו המורדים: בית-הכנסת והמקווה. נדון במאבק ובבחירה הדרמטית של מורדי מגני מצדה בסוף ימי הבית השני, בחירה בהישארותם חופשיים על ידי מוות, על פני הליכה בשבי ועבדות בידי הרומאים.

טקס בר מצווה במצדהאם ברצונך לערוך באמצעותי טכס בר-מצווה בכותל המערבי, או לקבל פרטים נוספים לגבי סיורים חווייתיים, נא ליצור קשר