הבדווים

 

 

רועי הצאן הנודדים, הישובים המוכרים והבלתי מוכרים. התרבות הבדואית המרתקת. יוזמות עסקיות פמיניסטיות בקרב נשות הבדווים. רומנטיקה, אמונות ומיתוסים.

 

אם ברצונך לסייר בישובי הבדווים בנגב, או לקבל פרטים נוספים לגבי סיורים חווייתיים, נא ליצור קשר

ראו רשמים של סיור בדווי

ניתן לבצע סיור בדווי חווייתי, ע"פ תאור הסיור הרצ"ב

קטגוריות: