הירדן ההררי

לאורך נהר הירדן, בירידה בין גשר בנות יעקוב לשפך הירדן לכנרת. ערוץ עמוק חתור בסלעי בזלת, ביקור במצד עתרת הצלבני, שרידי תחנת קמח, גשר כפר הנשיא וגשר הדודות. המסלול מיועד לכל העונות, פרט לחורף.